جهت ثبت اطلاعات در لیست استخدامی شرکت فراپل جم از منوی اطلاعات شرکت ، فرم استخدام را تکمیل نمایید.

فراپل جم توانمندترین شرکت دانش محور در تولید انواع رزین های پلی استر غیراشباع و اپوکسی و وینیل استر در ایران

تقدير از جناب آقای دکتر موحد ، مدیر عامل شرکت فراپل جم به عنوان صادرکننده نمونه استان همدان در سال 1394

اخبار برگزیده

محصولات

ژل کوت

توضیحات 

کبالت اکتوات

توضیحات 

رزین وینیل استر بر پایه بیسفنل A

توضیحات 

رزین پلی استر غیر اشباع بر پایه ترفتالیک اسید

توضیحات 

رزین پلی استر غیر اشباع بر پایه ایزوفتالیک

توضیحات 

رزین پلی استر غیر اشباع بر پایه اورتوفتالیک انیدرید

توضیحات 

مشتریان

فراسان فرابرد فراراب فراپاکس فراتک گرندپایپ