رزین ایزو بر پایه NPG و  IPA

در کاربردهایی که مقاومت شیمیایی و مکانیکی نسبتا بالایی نیاز است از رزین های پلی استر غیر اشباع بر پایه ایزوفتالیک اسید و نئوپنتیل گلایکول استفاده می شود. این نوع رزین با توجه به خواص در تولید ژل کوت نیز استفاده می گردد.

 

 دانلود مشخصات رزین I214