رزین های آمین دار

از جمله کاربردهای رزین پلی استر غیر اشباع ساخت بتونه و ماستیک است کخ این بتونه های باید داراي انعطافپذيري، چسبندگي ، سنباده خوری و دوام عالي باشند. شرکت فراپل در این زمینه نیز تحقیقاتی کاملی انجام داده است و رزین مناسب برای این شاخه از صنعت کامپوزیت و پلیمر را طراحی و به بازار عرضه داشته است.