​​        برج خنک کننده:

 

 شرکت فراپل برای تولید برج خنک کننده دارای گرید های116،   208 و 211می باشد.رزین فراپل 116رزین اورتو بوده  و رزین های 208 و 211 نیز رزین برپایه ایزو    فتالیک اسید می باشد.این رزین هادارای خواص مکانیکی بسیار مناسب بوده و از  فرایندپذیری مناسبی برخوردارند.

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

            

 

 

 

 

 

    

 

            قابلیت های شخصی سازی رزین

امکان تنظیم ویسکوزیته

امکان تنظیم ژل تایم

قابلیت بالا بردن مقاومت در برابر نور خورشید

امکان ایجاد خاصیت ضد شره

   قابلیت های استفاده در انواع روش تولید   

Hand layup

RTM