رزین مقاوم در برابر شعله

با رشد روز افزون صنعت کامپوزیت و استفاده از آن در صنایع مختلف، انتظارات ویژه نیز از این صنعت بوجود آمد که از آن جمله مقاومت در برابر شعله و آتش بود. تولید کاموزیت با شرایط مقاومت در برابر شعله و آتش با دو روش مصرف رزین مقاوم در برابر شعله و اضافه کردن موادی که این خاصیت را به رزین بدهند امکان پذیر می باشد. رزین مقاوم در برابر اتش تولید شرکت فراپل مشابه داخلی ندارد و از نظر خواص با نوع خارجی مشابه است. قابل استفاده در صنعت کامپوزیت شامل ورق سازی، RTM و ... می باشد.

 

 دانلود مشخصات رزین Falme Retardant Polyester Resin-01

 دانلود مشخصات رزین Falme Retardant Polyester Resin-02