رزین های با ازدیاد طول زیاد

این رزین، یک رزین پلی استر غیر اشباع با ویژگی ازدیاد طول بسیار بالا در زمان کشش می باشد. قابلیت استفاده در محصولات دیگر تا 30% را دارد تا خواص انعطاف پذیری آنها را بهبود بخشد. تنها نوع محصول با این ویژگی است در ایران تولید می شود و مشابه داخلی ندارد. مشابه خارجی آن Polipol 373  تولید شرکت پولیا ترکیه می باشد.

 

  دانلود مشخصات فراپل O132