پلی استر غیر اشباع شفاف

رزین های شفاف و بی رنگ که بر پایه ایزوفتالیک اسید و گلایگول ها تولید می شود و در موارد که مقاومت شیمیایی بالاتر لازم است از نئوپنتیل گلایکول استفاده می شود.