رزین های Solid surface

رزین های بر پایه نئوپنتیل گلایکول و ایزوفتالیک اسید که مقاومت مکانیکی و سختی مناسبی دارند. این نوع رزین قابل استفاده در سطوح داخل آشپزخانه، سینک ظرفشویی، پیشخوان، ... می باشد. در صورتی که این با مونومرهای اکریلیکی مودیفای شود خواص آن بالاتر می رود و مقاومت بیشتری خواهد. محصول فراپل بهبود داده شده با مونومرهای اکریلیک می باشد و قابل استفاده در صنایع کامپوزیت است.

 

دانلود مشخصات رزین I216