رزین های با واکنش پذیری پایین

از جمله فرایندهای صنعت کامپوزیت، فرایند تولید قطعه به روش RTM یا VIP می باشد که با توجه به اینکه رزین باید در قالب تزریق شود نباید دمای پیک اگزوترم بالایی داشته باشد. البته این رزین باید علاوه بر خیس کنندگی خوب، مقاومت مکانیکی و سختی بالایی نیز داشته باشد. رزین برای چنین فرایند نیاز به طراحی و فرآوری دارد که در شرکت فراپل جم انجام می گیرد.

 

 دانلود مشخصات رزین O121