رزین با نشر استایرن کم

یکی از مسائلی که در فرایند ساخت قطعات کامپوزیتی داری اهمیت می باشد نشر استایرن مونومر است که از نظر زیست محیطی بسیار حایز اهمیت است. تولید رزین با این خواص جز برنامه های شرکت های بزرگ رزین سازی دنیا است ، شرکت فراپل نیز بر اساس فرایند تولید دانش محور خود محصولاتی در این زمینه تولید و عرضه نموده است.