رزین های مقاوم در برابر شعله

از دیگر ویژه سازی هایی که در صنعت کامپوزیت انجام گرفت مقاومت در برابر شعله بود که این ویژگی علاوه بر مقاومت در برابر مواد شیمیایی و مقاومت مکانیکی بالا می باشد. به عبارت دیگر نیاز به رزین می باشد که مقاومت در برابر محیط شیمیایی بالا، مقاومت مکانیکی بالا و مقاومت در برابر شعله بالایی داشته باشد. در این مورد نیز شرکت فراپل جم بر اساس دانش فنی و تحقیقات علمی خود، محصولات تخصصی طراحی و به بازار عرضه نموده است. این محصولات بر اساس استانداردهای بین المللی مورد آزمون قرار گرفته اند و تمامی موارد تأیید شده است.